A Büntetőjogi Kodifikáció kategória bejegyzései

Büntetőjogi Kodifikáció 2008/2.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 19.

TARTALOM*

• Prof. Dr. Nagy Ferenc: Gondolatok és kérdések a jogellenesség köréből / 3

• Csemáné dr. Váradi Erika: A nemzetközi szabályozás új irányai a fiatalkorúak szabadságelvonása körében / 11

• Hollán Miklós: Az emberkereskedelem tényállásának jogharmonizációja az Európai Unióban / 22

• Dr. Szomora Zsolt: Az erőszakos nemi bűncselekmények kényszerítési eleméről / 27… tovább

Büntetőjogi Kodifikáció 2008/1.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 19.

TARTALOM*

• Prof. Dr. Nagy Ferenc: Gondolatok a jogi tárgyról / 3

• Dr. Gula József: A csődbűncselekmények de lege ferenda / 9… tovább

Büntetőjogi Kodifikáció 2007/2.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 19.

TARTALOM*

• Dr. Gönczöl Katalin: A helyreállító igazságszolgáltatás filozófiája / 3

• Dr. Nagy Ferenc: A fiatalkorúak új svájci büntető törvényéről / 8

• Dr. Frech Ágnes: Javaslat a Büntető Törvénykönyv kábítószerrel visszaélés tényállásainak normaszövegére / 19… tovább

Büntetőjogi Kodifikáció 2007/1.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 19.

TARTALOM*

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről / 3

Általános indokolás / 22

• Hollán Miklós: Az elkobzás és a vagyonelkobzás szabályozásának egyesítéséről / 35… tovább

Büntetőjogi Kodifikáció 2006/2.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 19.

TARTALOM*

• Dr. Kerezsi Klára: A közvélemény és a szakemberek a helyreállító igazságszolgáltatásról / 3

• Dr. Ligeti Katalin: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási törvényének koncepciója / 21… tovább

Büntetőjogi Kodifikáció 2006/1.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 19.

TARTALOM*

• Dr. Ligeti Katalin: Az új Büntető Törvénykönyv Általános Részének koncepciója / 4… tovább

Büntetőjogi Kodifikáció 2005/2.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 19.

TARTALOM*

• Dr. Kovács Gábor – Dr. Németh Imre – Dr. Gellér Balázs: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudomány/kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények szabályozására az új Büntető Törvénykönyvben (II. RÉSZ) / 3

• Prof. Dr. Nagy Ferenc: A vegyes bűnösségű bűncselekmények egyes dogmatikai problémáiról / 24

• Parti Katalin: Gondolatok a számítástechnikai adatok és rendszerek elleni bűncselekmények tényállásairól / 35… tovább

Büntetőjogi Kodifikáció 2005/1.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 19.

TARTALOM*

• Dr. Sajó András: Becsületvédelem és büntetőjog – megjegyzések a becsületsértés dekriminalizálásáról / 3

• Dr. Kovács Gábor – Dr. Németh Imre – Dr. Gellér Balázs: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudomány kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények szabályozására az új Büntető Törvénykönyvben (I. RÉSZ) / 7

• Dr. M. Nyitrai Péter: A nemzetközi bűnügyi együttműködés hazai jogának nemzetközi jogi konformitása / 24

• Dr. Nagy Ferenc: Az európai uniós országok fogvatartotti rátájának alakulásáróltovább

Büntetőjogi Kodifikáció 2004/4.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 19.

TARTALOM*

• Dr. Tóth Mihály: Néhány szempont a gazdasági bűncselekmények új szabályozásához II. RÉSZ / 3

• Dr. Gál Attila: Az élet elleni; a testi épség és az egészség elleni; az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés, valamint a közegészség elleni bűncselekmények / 17

• Dr. Bócz Endre: A közélet tisztasága elleni bűncselekmények újrakodifikálása / 34… tovább

Büntetőjogi Kodifikáció 2004/3.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 19.

TARTALOM*

• Dr. Fülöp Ágnes – Dr. Irk Ferenc – Dr. Major Róbert: Kodifikációs javaslatok a Btk. XIII. fejezetéhez – II. RÉSZ / 3

• Dr. Tóth Mihály: Néhány szempont a gazdasági bűncselekmények új szabályozásához I. RÉSZ / 20

• Dr. Nacsády Péter: Az elterelés magyarországi lehetőségei / 33

• Dr. Mészáros Ádám: Hozzászólás Major Róbert: A közlekedési büntetőjogi kodifikáció múltja című tanulmányához / 41tovább

Büntetőjogi Kodifikáció 2004/2.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 19.

TARTALOM*

• Dr. Fülöp Ágnes – Dr. Irk Ferenc – Dr. Major Róbert: A közlekedési bűncselekmények kodifikációja II. RÉSZ (Kodifikációs javaslatok a Btk. XIII. fejezetéhez – I. rész) / 3

• Dr. Nagy Ferenc – Dr. Szomora Zsolt: A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Btk. XIV. fejezet) de lege ferenda – II. RÉSZ / 17

• Dr. Bócz Endre: A jelentéktelen súlyú bűncselekmények kezeléséről / 26

• Dr. Hullai Bernadett:tovább

Büntetőjogi kodifikáció 2004/1.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 19.

TARTALOM*

• Prof. Dr. Nagy Ferenc: A közérdekű munka egyes európai államok büntetőjogában / 3

• Dr. Fülöp Ágnes – Dr. Irk Ferenc – Dr. Major Róbert: A közlekedési bűncselekmények kodifikációja I. RÉSZ / 10

(Dr. Major Róbert: A közlekedési büntetőjogi kodifikáció múltja)

• Dr. Nagy Ferenc – Dr. Szomora Zsolt: A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Btk. XIV. fejezet) de lege ferenda – I. RÉSZ / 22

tovább

Büntetőjogi kodifikáció 2003/4.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 19.

TARTALOM*

• Dr. Bócz Endre: Az állam elleni bűncselekmények újrakodifikálásáról / 3

• Dr. Gál Attila: Büntetéskiszabási kérdések az új Büntető Kódexben / 8

• Dr. Hollán Miklós: A bűncselekményekből eredő vagyon elvonása: Az angol megoldás jellegzetességei / 19

• Dr. Mészáros Ádám: A részesség járulékosságának és a részesek büntetésének törvényi szabályozásáról de lege ferenda / 28

• Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseiről / 34… tovább

Büntetőjogi kodifikáció 2003/3.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 18.

TARTALOM*

• Dr. Bárd Károly: Az Európai Emberi Jogi Egyezmény szerepe az „európai” büntetőjog alakításában

• Dr. Bócz Endre: Büntetőpolitika és büntetőjogi kodifikáció

• Prof. Dr. Nagy Ferenc: A büntetés végrehajtásának – részbeni – felfüggesztéséről

• Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseirőltovább

Büntetőjogi kodifikáció 2003/1-2.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 18.

TARTALOM*

• Prof. Dr. Nagy Ferenc – Dr. Karsai Krisztina: A kerethatározat „Az európai büntetőjog új kihívásai és a magyar büntető jogalkotás” c. OKTK B. 1937/XII/02 sz. kutatás

• Dr. Wiener A. Imre: A ne bis in idem elv érvényesítéséről

• Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseirőltovább

Büntetőjogi kodifikáció 2002/4.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 18.

TARTALOM*

• Dr. Palánkai Tiborné: Az Alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú határozatai; A büntetőjog kodifikációjának alkotmányjogi összefüggései II. RÉSZ

• Prof. Dr. Nagy Ferenc: A vagyonelkobzásról

• Prof. Dr. Nagy Ferenc: Az újszülött megöléséről európai kitekintéssel

• Dr. Kertész Imre: Büntetőpolitika – Bűnmegelőzés

• Szomora Zsolt: A közvetett tettesség de lege ferenda

• Dr. Gál István László: Szempontok a nemi erkölcs elleni bűncselekmények új szabályozásáhoztovább

Büntetőjogi kodifikáció 2002/3.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 18.

TARTALOM*

• Dr. Palánkai Tiborné: Az Alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú határozatai; A büntetőjog kodifikációjának alkotmányjogi összefüggései I. RÉSZ

• Dr. Kiss Zsigmond – Dr. Soós László: Az új Büntető Törvénykönyv különös részének szerkezeti felépítése

• Dr. Berkes György: A büntetőjogi felelősség feltételei

• Dr. Kónya István: Gondolatok a büntetőjogi szankciók rendszeréről

• Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseirőltovább

Büntetőjogi kodifikáció 2002/2.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 18.

TARTALOM*

• Dr. Kiss Zsigmond – Dr. Soós László: Az új Büntető Törvénykönyv egységességének kérdése

• Dr. Váradi Erika: Alternatív szankciók és elterelési lehetőségek Ausztriában

• Dr. Hans Valentin Schroll: A bíróságon kívüli kiegyezés Ausztriában

• Dr. Wiener A. Imre: Lobbyzás, anonim szülés – materiális jogellenesség

• Dr. Villányi József: Tájékoztató a Kodifikációs bizottság üléseirőltovább

Büntetőjogi kodifikáció 2002/1.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 18.

TARTALOM*

• Arató Mátyás – Kertész Imre – Tisza Vilmos: Mi vár még ránk? (Bűnügyi előrejelzés 2000 – 2010)

• Csemáné dr. Váradi Erika – Dr. Lévay Miklós: A fiatalkorúak büntetőjogának kodifikációs kérdéseiről– történeti és jogösszehasonlító szempontból

• Dr. Berkes György: Felelősség a csekély súlyú bűncselekményekért az új Btk. szerint

• Dr. Madácsi Imre: A bűnhalmazat és az üzletszerűség problematikája

• Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseirőltovább

Büntetőjogi kodifikáció 2001/2.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 15.

TARTALOM*

• Prof. Dr. Nagy Ferenc: A büntetőjogi szankciórendszer reformja. Büntetések és intézkedések az új Büntető törvénykönyvben.

• Dr. Kerezsi Klára: Az alternatív szankciók helye és szerepe a büntetőjog szankciórendszerében

• Dr. Csordás Sándor, Csóti András, Garami Lajos, Dr. Müller Anikó: Szabadságvesztés végrehajtási fokozatok nélkül? (Gondolatok az új Btk. kodifikációjához)

• Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a Kodifikációs bizottság üléseiről

tovább

Büntetőjogi kodifikáció 2001/1.

Kategória: Büntetőjogi KodifikációPublikálva: 2012. 06. 15.

TARTALOM*

Beköszöntő

Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter asszony beszéde 

• Dr. Nagy Ferenc: A bűncselekmény törvényi fogalmáról jogösszehasonlító kitekintéssel

• Dr. Nagy Ferenc: A bűncselekmények súly szerinti felosztása

• Wiener A. Imre: A büntető törvén törvénykönyv szerkezete – A szakmai bűncselekmények és az értelmező rendelkezések

• Dr. Vavró István: A bűnözés és jogkövetkezményei

• Dr. Nagy Ferenc: A büntethetősé akadályok szabályozása az új Büntető Törvénykönyvben, különös tekintettel a jogellenességet kizáró okokra 

Tájékoztató a kodifikációs tovább