Büntetőjogi Szemle

A 2012 júniusában indult, negyedévente megjelenő elektronikus folyóirat elsődleges célja a tágabb értelemben vett büntetőjog, vagyis az anyagi büntetőjog, a büntető eljárásjog és a büntetés-végrehajtási jog területéről olyan tanulmányok megjelentetése, amelyekben egyszerre jelenik meg a gyakorlatorientált szemlélet és az elméleti, dogmatikai igényesség is. Természetesen várunk a tételes jogágakhoz kötődő munkákon kívül a bűnügyi tudományok egyéb területeiről is színvonalas írásokat, így különösen a kriminológia és a kriminalisztika, de a kriminálpolitika is a Szerkesztőbizottság által preferált témakörök közé tartozik.

Publikációikat a publikacio@hvgorac.hu e-mailcímre várjuk.

 

A Büntetőjogi Szemle 2012/1. számának szakcikkei:

 

Dr. Barnóczki Péter: A hitelintézetek mint jogi személyek büntetőjogi felelősségének kialakulása
Publikálva: 2012. 06. 27.
Letöltés: PDF
Dr. Gál István László: Új magyar Büntető Törvénykönyv és a gazdasági válság elleni küzdelem
Publikálva: 2012. 06. 27.
Letöltés: PDF
Dr. Tóth Mihály: Néhány szempont a jogos védelem körében zajló vitához
Publikálva: 2012. 06. 27.
Letöltés: PDF
Dr. Vókó György: A büntetési teóriák racionalitásai
Publikálva: 2012. 06. 27.
Letöltés: PDF

 

A Büntetőjogi Szemle 2012/2. számának szakcikkei:

 

Dr. Fázsi László – Dr. Stál József: Észrevételek a büntető ítéletek szerkesztésének kultúrája körében
Publikálva: 2012. 11. 01.
Letöltés: PDF
Dr. Kőhalmi László: A társadalomra veszélyesség fogalma a büntető anyagi kódexekben
Publikálva: 2012. 11. 08.
Letöltés: PDF
Laufer Henrik: Gondolatok a csődbűncselekmény régi és új szabályozásával kapcsolatban
Publikálva: 2012. 11. 15.
Letöltés: PDF
Dr. Pálvölgyi Ákos: A megelőző pártfogás mint a bűnmegelőzés egyik lehetséges eszköze
Publikálva: 2012. 11. 22.
Letöltés: PDF
Dr. Pilisi Fanni: Bűnügyi adatgyűjtés, különös tekintettel a raszternyomozásra
Publikálva: 2012. 12. 01.
Letöltés: PDF
Pintér Dániel: Pénzintézeti küzdelem a pénzmosás ellen
Publikálva: 2012. 12. 10.
Letöltés: PDF
Dr. Somoskövi Áron: Transzatlanti együttműködés a terrorfinanszírozás elleni küzdelemben – Terrorist Finance Tracking Programme
Publikálva: 2012. 12. 10.
Letöltés: PDF

 

A Büntetőjogi Szemle 2012/3. számának szakcikkei:

 

Dr. WEI Changdong PhD: The Hungarian Economic Criminal Law in the New Hungarian Criminal Code
Publikálva: 2012. 12. 31.
Letöltés: PDF
Dr. Fázsi László PhD: Egy „helytelen” törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében
Publikálva: 2013. 01. 30.
Letöltés: PDF
Dr. Kőhalmi László: A kóros elmeállapot és a beszámítási képesség büntetőjogi szabályozása
Publikálva: 2013. 01. 10.
Letöltés: PDF

 

Dr. Kancsal Kitti: Terrorizmus egykor és ma – avagy a büntetőjog eszközei a terrorizmus elleni harcban
Publikálva: 2013. 02. 07.
Letöltés: PDF
Hati Csilla: A társadalomra veszélyességben való tévedés
Publikálva: 2013. 02. 13.
Letöltés: PDF
Dr. Pálvölgyi Ákos: A közérdekű munka büntetés kálváriája – avagy tehetetlenség kontra társadalmi igény, probléma és megoldás
Publikálva: 2013. 02. 25.
Letöltés: PDF

 

A Büntetőjogi Szemle 2013/1-2. számának szakcikkei:

 

Elek Balázs: Egy dogmatikai vita feltámadása. A csalás eredményének értelmezése
Publikálva: 2013. 07. 15.
Letöltés: PDF
Grósz Tamás: A szakértői bizonyítás megújításának kísérlete Angliában és Walesben
Publikálva: 2013. 06. 19.
Letöltés: PDF
Szép Árpád: A menedékjog mint a büntetőjogi felelősségre vonás akadálya
Publikálva: 2013. 05. 23.
Letöltés: PDF
Háger Tamás: A másodfellebbezés joghatálya, a felülbírálat terjedelme és a tényálláshoz kötöttség a harmadfokú bírósági eljárásban
Publikálva: 2013. 08. 29.
Letöltés: PDF
Huff Endre Béla, PHD: A korrupció háromszereplős logikai modellje
Publikálva: 2013. 09. 05.
Letöltés: PDF
Mándi Veronika: Alkotmányossági aggályok a szabálysértési őrizetbe vétel gyakorlata kapcsán
Publikálva: 2013. 09. 10.
Letöltés: PDF

 

A Büntetőjogi Szemle 2013/3. számának szakcikkei:

 

Bárándy Gergely Phd – Bárándy Aliz: Gondolatok az új Büntető Törvénykönyv elvi jelentőségű rendelkezéseiről
Publikálva: 2013. 11. 27.
Letöltés: PDF
Fázsi László: Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai
Publikálva: 2013. 10. 25.
Letöltés: PDF
Háger Tamás: Új tényállás a büntetőtörvényben: a tanúvallomás jogosulatlan megtagadása
Publikálva: 2013. 10. 18.
Letöltés: PDF
Tóth Andrea Noémi: A kiutasításról a bírói gyakorlat tükrében
Publikálva: 2013. 10. 08.
Letöltés: PDF
Simon Nikolett: A tanúvallomás jogosulatlan megtagadása, mint anyagi jogi nóvum hatása a Be. vonatkozó rendelkezéseire
Publikálva: 2013. 12. 07.
Letöltés: PDF
Elek Balázs: Recenzió Szabó Krisztián: Tanúvédelem a magyar büntetőeljárásban című monográfiájáról
Publikálva: 2013. 12. 12.
Letöltés: PDF
Kéryné Kaszás Ágnes Roxán: A koncessziós eljárás szabályozásának büntetőjogi relevanciái
Publikálva: 2013. 12. 20.
Letöltés: PDF

 

A Büntetőjogi Szemle 2014/1. számának szakcikkei:

 

Dr. Marek Kordík, LL.M., Phd: Appeal against the European Arrest Warrant and the reasons for a detention of the surrendered person in the practice of Slovak judicial organs
Publikálva: 2014. 02. 10.
Letöltés: PDF
Dr. QIAN Xiaoping PhD: Judicial Control of Death Penalty – Inspection of Three Modes
Publikálva: 2013. 12. 30.
Letöltés: PDF
Farkas Henrietta Regina: A tisztességes eljárás főbb részjogosítványainak érvényesülése a büntetőperben
Publikálva: 2014. 01. 16.
Letöltés: PDF
Szabó Krisztián: Kérdőjelek a büntetőeljárási törvény egyes rendelkezései kapcsán
Publikálva: 2014. 01. 09.
Letöltés: PDF