Impresszum (Büntetőjogi Szemle)

A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Gál István László
A szerkesztőbizottság titkára: Dr. Kőhalmi László
A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Bárándy Gergely, Dr. Belovics Ervin, Dr. Elek Balázs, Dr. Molnár Gábor, Dr. Tóth Mihály, Dr. Vókó György

ISSN 2063-8183
A Büntetőjogi Szemle olvasható az ujbtk.hu weboldalon, valamint a Jogkódex Szakcikk Adatbázisában.
Olvasson 23 jogi folyóiratot a számítógépén, a Jogkódexen! Ez a Szakcikk Adatbázis Plusz

Kiadja az ORAC Kiadó Kft.
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 14.
Telefon: 340-2304, 340-2305, Fax: 349-7600
E-mail: info@orac.hu
Internet: www.orac.hu
Felelős kiadó: dr. Frank Ádám, a kft. ügyvezetője


Tájékoztató a folyóiratban való publikálásról
A szerkesztőség a megjelentetni kívánt tanulmányokat a gal.istvan@ajk.pte.hu vagy a gabor.zsolt@orac.hu e-mail címre várja.
A megjelentetésről a lektorálást követően a Szerkesztőbizottság dönt.
A Szerkesztőbizottság fenntartja a jogot a kéziratok korrigálására, szerkesztésére.
A tanulmányokat MS Word formátumban, Times New Roman betűtípussal, 12 pontos betűnagysággal, másfeles sorközzel írva, sorkizárt igazítással és lábjegyzetmegoldással kell elkészíteni.
A kéziraton kérjük a szerzőktől a név, az esetleges tudományos fokozat, a foglalkozás, valamint a munkahely feltüntetését!
A szerkesztőbizottság másodközlésre nem fogad el kéziratot.
Terjedelmi korlát – lévén elektronikus folyóiratról van szó – nincsen.