Magyar büntetőjog I-IV. - Kommentár a gyakorlat számára
Büntetőjog I. - Általános Rész
Büntetőjog II. - Különös Rész
A Büntető Törvénykönyv kommentárja - E-kommentár
Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
Büntető eljárásjog tankönyv
Slide
A tisztességes bírósági eljárás
A pótmagánvádas eljárás
A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban
previous arrow
next arrow

Legutóbbi lapszám

Büntetőjogi Szemle 2021/2.

TARTALOM

 

Tovább

Szakcikkek

Fázsi László¹: Az elfogultság bírói bejelentésének etikája

Fázsi László¹: Az elfogultság bírói bejelentésének etikája

Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) mindenki számára garantálja a független és p...
Prof. Dr. Gál István László: A befolyással üzérkedés mint speciális csalás néhány aktuális elméleti és gyakorlati problémaköre

Prof. Dr. Gál István László: A befolyással üzérkedés mint speciális csalás néhány aktuális elméleti és gyakorlati problémaköre

A Btk. a befolyással üzérkedést a kövezőképpen rendeli büntetni: „299. § (1) Aki arra hivatkozással,...
Bettina Zsiros¹:The Relation between Truth and Justice in Criminal Proceedings

Bettina Zsiros¹:The Relation between Truth and Justice in Criminal Proceedings

The more we examine the duality of truth and justice, the more paths need to be crossed and diving d...

Büntetőjogi Szemle

Büntetőjogi Kodifikáció

A Büntetőjogi Szemle szerkesztői