Magyar büntetőjog I-IV. - Kommentár a gyakorlat számára
Büntetőjog I. - Általános Rész
Büntetőjog II. - Különös Rész
A Büntető Törvénykönyv kommentárja - E-kommentár
Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
Büntető eljárásjog tankönyv
Slide
A tisztességes bírósági eljárás
A pótmagánvádas eljárás
A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban
previous arrow
next arrow

Szakcikkek

Elek Balázs¹: A büntetőügyekben eljáró szakértők felelősségének rendszere

Elek Balázs¹: A büntetőügyekben eljáró szakértők felelősségének rendszere

Az igazságügyi szakértő felelőssége a többrétegű jogszabályi környezetben igen sokrétű. Ez a felelős...
Dr. Tóth Andrea Noémi¹: A szakértői tevékenység kriminalisztikai jelentősége, különös tekintettel a vérnyomelemzésre és vérnyomvizsgálatra² 

Dr. Tóth Andrea Noémi¹: A szakértői tevékenység kriminalisztikai jelentősége, különös tekintettel a vérnyomelemzésre és vérnyomvizsgálatra² 

A büntetőeljárás célja több mint száz éve – az első egységes magyar bűnvádi perrendtartás indokolásá...
Csapucha Bernadett: A gyermekbarát igazságszolgáltatás nemzetközi dokumentumai¹

Csapucha Bernadett: A gyermekbarát igazságszolgáltatás nemzetközi dokumentumai¹

Jelen tanulmány fő célja, hogy áttekintést adjon a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulását c...

Büntetőjogi Szemle

Büntetőjogi Kodifikáció

A Büntetőjogi Szemle szerkesztői