Belovics Ervin

Belovics Ervin tanszékvezető egyetemi docens a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszékén, emellett adjunktusként oktatói tevékenységet lát el az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntetőjogi Tanszékén is. Jogi és közgazdász egyetemi végzettséggel, jogi szakvizsgával rendelkezik.
1990 óta a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja. Szintén 1990 óta – napjainkban is – a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese. 2001-ben az ügyészi szervezet legkimagaslóbb elismerésével, Kozma Sándor díjjal jutalmazták. 2007-ben PhD tudományos fokozatot szerzett a Pécsi Tudományegyetemen. Jogi szakfolyóiratok szerkesztőbizottsági, valamint kodifikációs bizottságok tagjaként tudományos fórumokon rendszeresen vállal szerepet. Gyakorlati szakemberként számos nemzetközi és hazai konferencián tartott már előadásokat, több tucat szakmai tanulmány szerzője, valamint a leggyakrabban hivatkozott büntetőjogi témájú egyetemi tankönyvek és a gyakorlat számára készült kommentárok társszerzője.