Elek Balázs

1973-ban született Debrecenben. Az általános és középiskolai tanulmányait Debrecenben végezte, majd a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát 1996-ban. 1998-ban tette le a jogi szakvizsgáit, majd 2005-ben Gazdasági büntetőjogi szakjogász végzettséget szerzett az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében.
2008. március 06. napján szerzett PhD fokozatot a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájában. A doktori értekezése címe: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban. Angol és német nyelvből rendelkezik állami ún. ’C’ típusú középfokú nyelvvizsgával, illetve angol nyelvből
felsőfokú szóbelivel.
2004 novembere óta a Debreceni Ítélőtáblán dolgozik, mint büntetőbíró és európai jogi szaktanácsadó.
1999 szeptembere óta tanít a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékén és Büntetőeljárási Tanszékén, jelenleg, mint egyetemi docens.
Tudományos kutatásai eredményeként eddig négy könyve jelent meg, de több könyvnek a társszerzője, illetve lektora.
Tagja a Bírák Egyesületének, a Szervezet Gazdasági Bűnözés Elleni hatékonyabb Fellépésért létrejött Egyesületnek, a Magyar Büntetőjogi Társaságnak, illetve a Debreceni Rendőr Sportegyesület Judo Szakosztályának.