Molnár Gábor Miklós

Molnár GáborMolnár Gábor Miklós kúriai bíró, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának, valamint a PPKE Jog- és Államtudományi karának oktatója. 26 éves ügyészségi pályafutása során 17 évig szolgált legfőbb ügyészségi ügyészként. 2003 januárjától fellebbviteli főügyészként létrehozta, majd vezette a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészséget. 2005 januárjától az Igazságügyi Minisztérium büntetőjogi és kegyelmi ügyekért felelős főcsoportfőnökeként irányította és képviselte a kormányzat büntető anyagi, eljárási és végrehajtási jogi kodifikációs tevékenységét és koordinálta a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos kormányzati feladatokat. Utóbbi feladatkörében képviselte Magyarországot a nemzetközi korrupcióellenes testületeknél, így az OECD, valamint az Európa Tanács korrupcióellenes munkacsoportja (a GRECO) előtt. Végrehajtotta az ENSZ Korrupcióellenes (Meridai) egyezményének ratifikációját és képviselte a magyar küldöttséget az egyezmény működtetését beindító bécsi és jordániai konferenciákon. 2007 januárjától a Legfelsőbb Bíróság bírája, a Büntető Kollégium tagja.
Egyetemi jogi végzettsége mellett okleveles jogász-közgazdász, valamint gazdasági büntetőjogi szakjogász végzettséggel és Phd. tudományos fokozattal rendelkezik.
1993 óta oktat az ELTE Büntetőjogi Tanszékén, 2003-tól az ELTE AJK tiszteletbeli tanára.
A megalakulásától – 1995 óta – működik közre a PPKE JÁK feladatainak az ellátásában, 1996-tól a Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék munkájában. 2000 óta címzetes egyetemi docens, 2005 óta mestertanár.
Több évtizedes tudományos és széles körű publikációs tevékenységének kimagasló eredménye a Gazdasági bűncselekmények című 2009-ben megjelent monográfiája.
A Magyar Büntetőjogi Társaság alelnöke.