Tóth Mihály

Tóth Mihály (1951) az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1975-ben szerzett diplomát.
Több mint 20 évig ügyészként dolgozott, közben az ELTE-n, majd Pécsett és a PPKE-n büntetőjogot és büntető eljárásjogot tanított. 1989-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 2009-ben megvédte doktori disszertációját „Gazdasági bűnözés és bűncselekmények a rendszerváltozás éveiben” címmel. 1998-tól két évig az IM helyettes államtitkáraként a büntetőjogi területet felügyelte.
12 éve professzor, a PTE Büntetőjogi tanszékét vezeti, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Katán a büntető eljárásjog tantárgyfelelőse, az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében posztgraduális képzések irányítója. Közel 200 írása jelent meg, köztük tankönyvek, monográfiák és jegyzetek részben német és angol nyelven. Kutatási területe főként a gazdasági büntetőjog újabb jelenségei és a büntetőeljárás emberi jogi aspektusai. A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja Jogtudományi Intézetének tudományos tanácsadója, a Magyar Büntetőjogi Társaság elnöke, a Magyar Jogász Egylet Büntetőjogi Szakosztályának Elnöke, több jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.