Vókó György

Vókó György egyetemi tanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK és a Pécsi Tudományegyetem ÁJK karán, legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész, 2012-től az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója. Végzettsége jogász, ügyvédi-jogtanácsosi és bírói-ügyészi szakvizsgával rendelkezik. Szakterületei: büntetőjog, büntető eljárásjog, büntetés-végrehajtási jog. Tudományos fokozatai: MTA állam- és jogtudományi kandidátus (1991); MTA PhD-fokozat (1998); PTE ÁJK habilitált doktor (2000); MTA Doktora (2012).
Társasági tagságok, tudományos folyóiratok, tisztségek: Magyar Börtönügyi Társaság alapító és elnökségi tagja, a Jogi Szakosztály vezetője; Magyar Büntetőjogi Társaságalapító és elnökségi tagja; Magyar Jogász Egylet Büntetésvégrehajtási Jogi Országos Szakosztály elnöke; Magyar Kriminológiai Társaság alapító tagja; Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja; Ügyészek Országos Egyesülete alapító tagja, és Etikai Bizottságának elnöke;
Iustum Aequum Salutare tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának társelnöke; Börtönügyi Szemle szerkesztőbizottságának tagja; Bűnügyi Szemle szerkesztőbizottságának tagja; Ügyészek Lapja jogi lektora. Független szakértőként: Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – tag (2009-től); Kodifikációs Bizottság – tag (2000); CPT – nemzeti összekötő tiszt (1994-től); Európa Tanács, ENSZ – független szakértő (1992–94 és 1998–99); Jogi Szakvizsga Bizottság – cenzor (1991-től); Állami Számvevőszék – független szakértő (1991).
Egyéb szakmai tevékenység: hazai és nemzetközi tudományos konferenciák szervezése, elnöklés, előadás tartása. 8 tudományos pályázat nyertese, ösztöndíjak/tanulmányutak: Frankfurt, Wiesbaden Egyetem, Igazságügyi Minisztérium (2001); Strasbourg, Európa Tanács Emberi Jogi Bizottság (1998–99); Genf, ENSZ Emberi Jogi Bizottság Kínzás Elleni Bizottság (1998); Krpácova, Büntetőjogi Konferencia (1993); Várna, MTA Jogtudományi Intézete–OKRI (1985).
Díjak, kitüntetések: „Pro facultate” elismerő Oklevél (2012); Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (2011); Finkey Ferenc díj (2010); „Pro meritis iuris ob memoriam Francisci Deák” díj (2003); Kozma Sándor díj (2001); Legfőbb Ügyészi elismerő Oklevél (1996); Kiváló Munkáért Kitüntetés (1987); Legfőbb Ügyészi Dicséret (1983). Külföldi kapcsolatok: Tudományos kutatások a fogvatartottakkal való bánásmód emberségességének, valamint a büntetés-végrehajtási jog fejlesztésének tárgyában (USA – Correction Academy; Kanada – Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Kutatócsoportja; Franciaország, Németország, Svédország, Finnország, Szlovákia stb. – Conseil de L’Europe Comité Européen pour la Preventon de la Torture et Peines on Traitments Inhumains on Degradants). Publikációinak száma 218, ebből 10 könyv. Külföldön könyve és hat tanulmánya jelent meg.