Büntetőjogi kodifikáció 2001/1.

TARTALOM*

Beköszöntő

Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter asszony beszéde 

• Dr. Nagy Ferenc: A bűncselekmény törvényi fogalmáról jogösszehasonlító kitekintéssel

• Dr. Nagy Ferenc: A bűncselekmények súly szerinti felosztása

• Wiener A. Imre: A büntető törvén törvénykönyv szerkezete – A szakmai bűncselekmények és az értelmező rendelkezések

• Dr. Vavró István: A bűnözés és jogkövetkezményei

• Dr. Nagy Ferenc: A büntethetősé akadályok szabályozása az új Büntető Törvénykönyvben, különös tekintettel a jogellenességet kizáró okokra 

Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseiről 


 

 
* Mi az a Büntetőjogi Kodifikáció? A folyóiratot a HVG-ORAC Kiadó 2000 és 2008 között Dr. Györgyi Kálmán szerkesztésében jelentette meg, abban főképp a büntetőjogi kodifikáció elméleti megalapozása keretében készült tanulmányok kaptak helyet. A jogalkalmazási gyakorlatban felmerült problémákról szóló olyan írásokat is közölt, amelyek jogalkotási igényeket, javaslatokat fogalmaztak meg, továbbá az ezekhez kapcsolódó vitacikkeknek is helyt adott.