Büntetőjogi kodifikáció 2002/1.

TARTALOM*

• Arató Mátyás – Kertész Imre – Tisza Vilmos: Mi vár még ránk? (Bűnügyi előrejelzés 2000 – 2010)

• Csemáné dr. Váradi Erika – Dr. Lévay Miklós: A fiatalkorúak büntetőjogának kodifikációs kérdéseiről– történeti és jogösszehasonlító szempontból

• Dr. Berkes György: Felelősség a csekély súlyú bűncselekményekért az új Btk. szerint

• Dr. Madácsi Imre: A bűnhalmazat és az üzletszerűség problematikája

• Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseiről


 

 
* Mi az a Büntetőjogi Kodifikáció? A folyóiratot a HVG-ORAC Kiadó 2000 és 2008 között Dr. Györgyi Kálmán szerkesztésében jelentette meg, abban főképp a büntetőjogi kodifikáció elméleti megalapozása keretében készült tanulmányok kaptak helyet. A jogalkalmazási gyakorlatban felmerült problémákról szóló olyan írásokat is közölt, amelyek jogalkotási igényeket, javaslatokat fogalmaztak meg, továbbá az ezekhez kapcsolódó vitacikkeknek is helyt adott.