Büntetőjogi kodifikáció 2002/2.

TARTALOM*

• Dr. Kiss Zsigmond – Dr. Soós László: Az új Büntető Törvénykönyv egységességének kérdése

• Dr. Váradi Erika: Alternatív szankciók és elterelési lehetőségek Ausztriában

• Dr. Hans Valentin Schroll: A bíróságon kívüli kiegyezés Ausztriában

• Dr. Wiener A. Imre: Lobbyzás, anonim szülés – materiális jogellenesség

• Dr. Villányi József: Tájékoztató a Kodifikációs bizottság üléseiről

 

 
* Mi az a Büntetőjogi Kodifikáció? A folyóiratot a HVG-ORAC Kiadó 2000 és 2008 között Dr. Györgyi Kálmán szerkesztésében jelentette meg, abban főképp a büntetőjogi kodifikáció elméleti megalapozása keretében készült tanulmányok kaptak helyet. A jogalkalmazási gyakorlatban felmerült problémákról szóló olyan írásokat is közölt, amelyek jogalkotási igényeket, javaslatokat fogalmaztak meg, továbbá az ezekhez kapcsolódó vitacikkeknek is helyt adott.