Büntetőjogi kodifikáció 2002/3.

TARTALOM*

• Dr. Palánkai Tiborné: Az Alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú határozatai; A büntetőjog kodifikációjának alkotmányjogi összefüggései I. RÉSZ

• Dr. Kiss Zsigmond – Dr. Soós László: Az új Büntető Törvénykönyv különös részének szerkezeti felépítése

• Dr. Berkes György: A büntetőjogi felelősség feltételei

• Dr. Kónya István: Gondolatok a büntetőjogi szankciók rendszeréről

• Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseiről

 

 
* Mi az a Büntetőjogi Kodifikáció? A folyóiratot a HVG-ORAC Kiadó 2000 és 2008 között Dr. Györgyi Kálmán szerkesztésében jelentette meg, abban főképp a büntetőjogi kodifikáció elméleti megalapozása keretében készült tanulmányok kaptak helyet. A jogalkalmazási gyakorlatban felmerült problémákról szóló olyan írásokat is közölt, amelyek jogalkotási igényeket, javaslatokat fogalmaztak meg, továbbá az ezekhez kapcsolódó vitacikkeknek is helyt adott.