Büntetőjogi kodifikáció 2002/4.

TARTALOM*

• Dr. Palánkai Tiborné: Az Alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú határozatai; A büntetőjog kodifikációjának alkotmányjogi összefüggései II. RÉSZ

• Prof. Dr. Nagy Ferenc: A vagyonelkobzásról

• Prof. Dr. Nagy Ferenc: Az újszülött megöléséről európai kitekintéssel

• Dr. Kertész Imre: Büntetőpolitika – Bűnmegelőzés

• Szomora Zsolt: A közvetett tettesség de lege ferenda

• Dr. Gál István László: Szempontok a nemi erkölcs elleni bűncselekmények új szabályozásához

 

 
* Mi az a Büntetőjogi Kodifikáció? A folyóiratot a HVG-ORAC Kiadó 2000 és 2008 között Dr. Györgyi Kálmán szerkesztésében jelentette meg, abban főképp a büntetőjogi kodifikáció elméleti megalapozása keretében készült tanulmányok kaptak helyet. A jogalkalmazási gyakorlatban felmerült problémákról szóló olyan írásokat is közölt, amelyek jogalkotási igényeket, javaslatokat fogalmaztak meg, továbbá az ezekhez kapcsolódó vitacikkeknek is helyt adott.