Büntetőjogi kodifikáció 2003/3.

TARTALOM*

• Dr. Bárd Károly: Az Európai Emberi Jogi Egyezmény szerepe az „európai” büntetőjog alakításában

• Dr. Bócz Endre: Büntetőpolitika és büntetőjogi kodifikáció

• Prof. Dr. Nagy Ferenc: A büntetés végrehajtásának – részbeni – felfüggesztéséről

• Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseiről

 

 
* Mi az a Büntetőjogi Kodifikáció? A folyóiratot a HVG-ORAC Kiadó 2000 és 2008 között Dr. Györgyi Kálmán szerkesztésében jelentette meg, abban főképp a büntetőjogi kodifikáció elméleti megalapozása keretében készült tanulmányok kaptak helyet. A jogalkalmazási gyakorlatban felmerült problémákról szóló olyan írásokat is közölt, amelyek jogalkotási igényeket, javaslatokat fogalmaztak meg, továbbá az ezekhez kapcsolódó vitacikkeknek is helyt adott.