Büntetőjogi kodifikáció 2003/4.

TARTALOM*

• Dr. Bócz Endre: Az állam elleni bűncselekmények újrakodifikálásáról / 3

• Dr. Gál Attila: Büntetéskiszabási kérdések az új Büntető Kódexben / 8

• Dr. Hollán Miklós: A bűncselekményekből eredő vagyon elvonása: Az angol megoldás jellegzetességei / 19

• Dr. Mészáros Ádám: A részesség járulékosságának és a részesek büntetésének törvényi szabályozásáról de lege ferenda / 28

• Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseiről / 34

 

 
* Mi az a Büntetőjogi Kodifikáció? A folyóiratot a HVG-ORAC Kiadó 2000 és 2008 között Dr. Györgyi Kálmán szerkesztésében jelentette meg, abban főképp a büntetőjogi kodifikáció elméleti megalapozása keretében készült tanulmányok kaptak helyet. A jogalkalmazási gyakorlatban felmerült problémákról szóló olyan írásokat is közölt, amelyek jogalkotási igényeket, javaslatokat fogalmaztak meg, továbbá az ezekhez kapcsolódó vitacikkeknek is helyt adott.