Büntetőjogi kodifikáció 2004/1.

TARTALOM*

• Prof. Dr. Nagy Ferenc: A közérdekű munka egyes európai államok büntetőjogában / 3

• Dr. Fülöp Ágnes – Dr. Irk Ferenc – Dr. Major Róbert: A közlekedési bűncselekmények kodifikációja I. RÉSZ / 10

(Dr. Major Róbert: A közlekedési büntetőjogi kodifikáció múltja)

• Dr. Nagy Ferenc – Dr. Szomora Zsolt: A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Btk. XIV. fejezet) de lege ferenda – I. RÉSZ / 22

• Dr. Cseres Judit: Beszámoló a „Rendőrség és szociális munka – mit kezd Európa a fiatalkori bűnözéssel?” című, 2004. február 16–18. között lezajlott konferenciáról / 29

 

 
* Mi az a Büntetőjogi Kodifikáció? A folyóiratot a HVG-ORAC Kiadó 2000 és 2008 között Dr. Györgyi Kálmán szerkesztésében jelentette meg, abban főképp a büntetőjogi kodifikáció elméleti megalapozása keretében készült tanulmányok kaptak helyet. A jogalkalmazási gyakorlatban felmerült problémákról szóló olyan írásokat is közölt, amelyek jogalkotási igényeket, javaslatokat fogalmaztak meg, továbbá az ezekhez kapcsolódó vitacikkeknek is helyt adott.