Büntetőjogi Kodifikáció 2004/3.

TARTALOM*

• Dr. Fülöp Ágnes – Dr. Irk Ferenc – Dr. Major Róbert: Kodifikációs javaslatok a Btk. XIII. fejezetéhez – II. RÉSZ / 3

• Dr. Tóth Mihály: Néhány szempont a gazdasági bűncselekmények új szabályozásához I. RÉSZ / 20

• Dr. Nacsády Péter: Az elterelés magyarországi lehetőségei / 33

• Dr. Mészáros Ádám: Hozzászólás Major Róbert: A közlekedési büntetőjogi kodifikáció múltja című tanulmányához / 41


 

 
* Mi az a Büntetőjogi Kodifikáció? A folyóiratot a HVG-ORAC Kiadó 2000 és 2008 között Dr. Györgyi Kálmán szerkesztésében jelentette meg, abban főképp a büntetőjogi kodifikáció elméleti megalapozása keretében készült tanulmányok kaptak helyet. A jogalkalmazási gyakorlatban felmerült problémákról szóló olyan írásokat is közölt, amelyek jogalkotási igényeket, javaslatokat fogalmaztak meg, továbbá az ezekhez kapcsolódó vitacikkeknek is helyt adott.