Büntetőjogi Kodifikáció 2004/4.

TARTALOM*

• Dr. Tóth Mihály: Néhány szempont a gazdasági bűncselekmények új szabályozásához II. RÉSZ / 3

• Dr. Gál Attila: Az élet elleni; a testi épség és az egészség elleni; az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés, valamint a közegészség elleni bűncselekmények / 17

• Dr. Bócz Endre: A közélet tisztasága elleni bűncselekmények újrakodifikálása / 34

 

 
* Mi az a Büntetőjogi Kodifikáció? A folyóiratot a HVG-ORAC Kiadó 2000 és 2008 között Dr. Györgyi Kálmán szerkesztésében jelentette meg, abban főképp a büntetőjogi kodifikáció elméleti megalapozása keretében készült tanulmányok kaptak helyet. A jogalkalmazási gyakorlatban felmerült problémákról szóló olyan írásokat is közölt, amelyek jogalkotási igényeket, javaslatokat fogalmaztak meg, továbbá az ezekhez kapcsolódó vitacikkeknek is helyt adott.