Büntetőjogi Kodifikáció 2007/1.

TARTALOM*

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről / 3

Általános indokolás / 22

• Hollán Miklós: Az elkobzás és a vagyonelkobzás szabályozásának egyesítéséről / 35

* Mi az a Büntetőjogi Kodifikáció? A folyóiratot a HVG-ORAC Kiadó 2000 és 2008 között Dr. Györgyi Kálmán szerkesztésében jelentette meg, abban főképp a büntetőjogi kodifikáció elméleti megalapozása keretében készült tanulmányok kaptak helyet. A jogalkalmazási gyakorlatban felmerült problémákról szóló olyan írásokat is közölt, amelyek jogalkotási igényeket, javaslatokat fogalmaztak meg, továbbá az ezekhez kapcsolódó vitacikkeknek is helyt adott.