Büntetőjogi Kodifikáció 2008/1.

TARTALOM*

• Prof. Dr. Nagy Ferenc: Gondolatok a jogi tárgyról / 3

• Dr. Gula József: A csődbűncselekmények de lege ferenda / 9

 

 
* Mi az a Büntetőjogi Kodifikáció? A folyóiratot a HVG-ORAC Kiadó 2000 és 2008 között Dr. Györgyi Kálmán szerkesztésében jelentette meg, abban főképp a büntetőjogi kodifikáció elméleti megalapozása keretében készült tanulmányok kaptak helyet. A jogalkalmazási gyakorlatban felmerült problémákról szóló olyan írásokat is közölt, amelyek jogalkotási igényeket, javaslatokat fogalmaztak meg, továbbá az ezekhez kapcsolódó vitacikkeknek is helyt adott.