Büntetőjogi Kodifikáció 2008/2.

TARTALOM*

• Prof. Dr. Nagy Ferenc: Gondolatok és kérdések a jogellenesség köréből / 3

• Csemáné dr. Váradi Erika: A nemzetközi szabályozás új irányai a fiatalkorúak szabadságelvonása körében / 11

• Hollán Miklós: Az emberkereskedelem tényállásának jogharmonizációja az Európai Unióban / 22

• Dr. Szomora Zsolt: Az erőszakos nemi bűncselekmények kényszerítési eleméről / 27


 

 
* Mi az a Büntetőjogi Kodifikáció? A folyóiratot a HVG-ORAC Kiadó 2000 és 2008 között Dr. Györgyi Kálmán szerkesztésében jelentette meg, abban főképp a büntetőjogi kodifikáció elméleti megalapozása keretében készült tanulmányok kaptak helyet. A jogalkalmazási gyakorlatban felmerült problémákról szóló olyan írásokat is közölt, amelyek jogalkotási igényeket, javaslatokat fogalmaztak meg, továbbá az ezekhez kapcsolódó vitacikkeknek is helyt adott.