Büntetőjogi Szemle 2012/1.

TARTALOM

• DR. BARNÓCZKI PÉTER: A hitelintézetek mint jogi személyek büntetőjogi felelősségének kialakulása / 5

• DR. GÁL ISTVÁN LÁSZLÓ: Új magyar Büntető Törvénykönyv és a gazdasági válság elleni küzdelem / 14

• DR. TÓTH MIHÁLY: Néhány szempont a jogos védelem körében zajló vitához / 24

• DR. VÓKÓ GYÖRGY: A büntetési teóriák racionalitásai / 31