Büntetőjogi Szemle 2013/1-2.

TARTALOM

• ELEK BALÁZS: Egy dogmatikai vita feltámadása. A csalás eredményének értelmezése / 3

• GRÓSZ TAMÁS: A szakértői bizonyítás megújításának kísérlete Angliában és Walesben / 9

• HÁGER TAMÁS: A másodfellebbezés joghatálya, a felülbírálat terjedelme és a tényálláshoz kötöttség a harmadfokú bírósági eljárásban / 19

• HUFF ENDRE BÉLA PHD: A korrupció háromszereplős logikai modellje / 30

• MÁNDI VERONIKA: Alkotmányossági aggályok a szabálysértési őrizetbe vétel gyakorlata kapcsán / 42

• SZÉP ÁRPÁD: A menedékjog mint a büntetőjogi felelősségre vonás akadálya / 48