Büntetőjogi Szemle 2013/3.

TARTALOM

• BÁRÁNDY GERGELY PHD – BÁRÁNDY ALIZ: Gondolatok az új Büntető Törvénykönyv elvi jelentőségű rendelkezéseiről / 3

• ELEK BALÁZS: Recenzió Szabó Krisztián: Tanúvédelem a magyar büntetőeljárásban című monográfiájáról / 10

• FÁZSI LÁSZLÓ PHD: Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai / 13

• HÁGER TAMÁS: Új tényállás a büntetőtörvényben: a tanúvallomás jogosulatlan megtagadása / 36

• KÉRYNÉ KASZÁS ÁGNES ROXÁN: A koncessziós eljárás szabályozásának büntetőjogi relevanciái / 44

• SIMON NIKOLETT: A tanúvallomás jogosulatlan megtagadása, mint anyagi jogi nóvum hatása a Be. vonatkozó rendelkezéseire / 55

• TÓTH ANDREA NOÉMI: A kiutasításról a bírói gyakorlat tükrében / 67