Büntetőjogi Szemle 2014/2.

TARTALOM

• CZÉDLI GERGŐ: Az új összbüntetési szabályok időbeli hatályáról / 3

• FÁZSI LÁSZLÓ PHD: Téves döntések és vétkes mulasztások az elhúzódó eljárások tükrében / 9

• FEDOR ANETT: : Gondolatok Jerome Frank „Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt” című válogatott írásairól / 28

• FODOR RÉKA: Az igazságügyi könyvszakértés jelentősége napjainkban / 34

• GERGI-HORGOS LÍVIA: A közvád kialakulásának jogtörténeti áttekintése a ius puniendi állami monopóliummá válása folyamatában / 44

• HÁGER TAMÁS: Abszolút eljárási szabálysértések az elsőfokú büntetőperben / 49

• KARDOS SÁNDOR: A tényálláshoz kötöttség elvének egyes kérdései a másodfokú büntetőperben / 57

• MÉSZÁROS ÁDÁM ZOLTÁN: A jogos védelem és a végszükség korlátainak túllépéséről / 62

• MISKOLCZINÉ DR. JUHÁSZ BOGLÁRKA: A laikus elemek részvétele a büntető bíráskodásban / 69

• PÁLVÖLGYI ÁKOS: A társadalom részvételének szükségessége a büntetés-végrehajtásban (reszocializáció, reintegráció) / 77

• SZEMESI SÁNDOR: Sok (jó) ember kis helyen? A magyar fegyintézetek zsúfoltságával kapcsolatos kérdések az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában / 85

• TÖRŐ BLANKA: Amikor a tanú ítélkezik… / 89

pdf letoltes