Büntetőjogi Szemle 2015/1-2.

TARTALOM

• LIVIA GERGI-HORGOS: Thoughts on the accused party’s box in connection with ius puniendi / 3

• ELEK BALÁZS:: Költség és időtartalékok a büntetőeljárásban / 10

• FEDOR ANETT: Amit a pótmagánvádról tudni érdemes – Recenzió Fázsi László: A pótmagánvád a magyar büntető eljárásjogban és a gyakorlatban című monográfiájáról / 18

• FICSÓR GABRIELLA: A készülő új büntetőeljárási kódex margójára / 23

• GARZULY ÉVA: A büntetőjog mint ultima ratio az egyes alkotmánybírósági határozatok tükrében / 42

• HENGL MELINDA: Szakértés, szakvélemény, szakértő, (gazdasági) bűnügyek / 50

• HORVÁTH LÁSZLÓ: A társasági tőke védelmének büntetőjogi eszköze: a saját tőke csorbításának bűntette / 54

• KOMÁROMI BRIGITTA: Kártérítés a büntetőperben (A polgári anyagi és eljárásjogi szabályok érvényesülése a büntetőeljárás bírósági szakaszában) / 58

• MEZEI KITTI – TÓTH DÁVID: Információs bűncselekmények / 68

• PÁLVÖLGYI ÁKOS: Ez a megoldás? Bérrabtartás, börtönépítés a túlzsúfoltság ellen / 74

pdf letoltes