Büntetőjogi Szemle 2016/1-2.

TARTALOM

• CZÉDLI-DEÁK ANDREA: A vád törvényessége az elmélet és a gyakorlat tükrében / 3

• GÓCZA ÁGNES: Az elzárás mint új büntetési nem a 2012. évi C. törvényben / 23

• HÁGER TAMÁS: A környezet alkotmányos és büntetőjogi védelme, különös tekintettel a vizek élővilágának oltalmára / 27

• KELEMEN JÓZSEF: A megállapított adók, járulékok és illetékek büntetőjogi védelme / 38

• LENCSE BALÁZS: A büntetőeljárási törvény egyes sértettekre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása az Európai Unió áldozatvédelmi irányelvének tükrében / 50

• NAGY ANITA: A reintegrációs őrizet története, szabályozása és európai fejlődési irányai / 62

• SZABÓ KRISZTIÁN: Javaslatok az új büntetőeljárási törvény tanúvédelmi szabályaihoz / 71

• SZABÓ ZSÓFIA: Nyilvánosság kontra ártatlanság vélelméhez való jog / 78

• SZIGETI IMOLA: A vádemelés problematikája / 82

• TÓTH MIHÁLY: Néhány időszerű garanciális kérdés a titkos nyomozati (felderítési) eszközök eredményének felhasználása köréből / 92

• ZALKA GÁBOR: A szándékosság fogalmának tudománytörténeti előzményei / 98

Recenziók

• DOBI ANITA: Recenzió Vargha László: Kézírásvizsgálat. Kandidátusi disszertáció a kriminalisztika köréből (1959) című monográfiájához / 105

• ELEK BALÁZS: Recenzió Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika tendenciái. A bűnügyi nyomozás múltja, jelene, jövője című monográfiájáról / 107

• LENCSE BALÁZS: Recenzió Elek Balázs: Vadászok, halászok a büntetőjog hálójában című monográfiájához / 110

• RÉPÁSSY RÓBERT: Nagy Anita: Szabadulás a végrehajtási intézetből című könyvéről / 111

pdf letoltes