Büntetőjogi Szemle 2018/1.

TARTALOM

• BAKONYI MÁRIA: A szakvélemény szabályozása az új büntetőeljárási törvényben / 3

• BÉRCES VIKTOR: Kontinentális típusú bizonyítási rendszerek Európában / 16

• CZIPA ZSUZSANNA REBEKA: Az 1950-es évek kihallgatási technikái és az azt befolyásoló tényezők / 26

• GÁL ISTVÁN LÁSZLÓ: A gazdaságpolitika és a kriminálpolitika kapcsolódási pontjai / 34

• HÁGER TAMÁS: A terhelti figyelmeztetés és joghatásai a vádlott kihallgatásakor az elsőfokú bírósági tárgyaláson az új büntetőeljárási törvény rendelkezései alapján / 36

• KELEMEN JÓZSEF: A büntetendő cselekményből származó vagyon elvonásának célja, elmélete és elvei / 43

• LÁSZLÓ BALÁZS: Erőszak, erőszakos magatartás, személy elleni erőszakos cselekmény – értelmezési kérdések a csekély súlyú, tömegesen előforduló bűncselekmények körében / 48

• NAGY ALEXANDRA – NAGYNÉ DR. GÁL MÓNIKA: A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás sajátosságai / 55

• PÁLVÖLGYI ÁKOS: Hogyan hajtsunk végre büntetést, ha nem értünk szót az elítélttel? / 69

• SIDLOVICSNÉ TÓTH ILDIKÓ: Takarékszövetkezetek a büntetőeljárásban / 73

• SZABÓ JUDIT: Eljárás a külföldön tartózkodó terhelt távollétében / 81

• TRAN DÁNIEL: Beszámoló az Amerikai Kriminológiai Társaság 72. találkozójáról / 91

• ZSIROS BETTINA: Valóságos-e, ami igazságos? – Gondolatok a perbeli egyezségkötés új Be.-ben szabályozott intézményéről / 93

• BÁRÁNDY GERGELY – ENYEDI KRISZTIÁN: Leplezett eszközök és titkos információgyűjtés, avagy az új büntetőeljárási törvény margójára / 97

• PFEFFER ZSOLT: A közpénzügyi viszonyok védelme / 105

pdf letoltes