Büntetőjogi Szemle 2020/2.

TARTALOM

 

• DR. AMBRUS ISTVÁN: Büntetőjog 2021 – a pénzmosás újrahangolt tényállása és a hálapénz kriminalizálása / 3

• DR. FÁBIÁN PÉTER: Az állambiztonságtól a nemzetbiztonságig II. / 11

• DR. GÁL ANDOR: Gondolatok az előkészületi cselekmények kriminalizációjáról, különös tekintettel a bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék felhívás nélküli kinyilvánítására / 19

• PROF. DR. GÁL ISTVÁN LÁSZLÓ: Orvvadászat [Btk. 245. § c) pont] csillagfényben? Az éjjellátó és a hőkamera legális és illegális használata a vadászat során / 28

• DR. HÁGER TAMÁS: A korlátozott felülbírálat büntetőjogi főkérdésben a másodfokú eljárásban, a bírói igazságszemlélet és a korlátozott revízió / 31

• DR. IGNÁCZ GYÖRGY: „Hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagja” – a bírói gyakorlat válaszai egy természettudományos problémára / 39

• DR. MAKAI KATINKA: A gyermekek érdekeit sértő és a család ellen tanúsított magatartások büntetőjogi és polgári jogi vetületei – I. rész / 57

• DR. MAKAI KRISZTIÁN: A közegészség védelmének elsődleges céljától a környezet védelmének előtérbe helyezéséig: a környezetkárosítás tényállásának kialakulása / 66

• DR. NAGYCENKI TAMÁS: A White-Collar Criminal Organisation – the Zuschlag Case / 76

• DR. NAGY MELÁNIA: A nyugati nők csatlakozási folyamata az Iszlám Államhoz / 87

• DR. NAGY ZOLTÁN: A karantén krimogén veszélyei / 93

• DR. NAGY ZSUZSANNA – DR. BODA ZOLTÁN: Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás új szabályai, visszatekintés a panasz jogintézményére / 99

• DR. RIPSZÁM DÓRA: A prostitúció révén történő kizsákmányolás, valamint a szexuális kizsákmányolás más formái az emberkereskedelem kapcsán / 113

• DR. SERBAKOV MÁRTON TIBOR: Legújabb tendenciák a terroristák internethasználatát illetően / 122

• DR. TÓTH DÁVID – DR. GÁSPÁR ZSOLT: Nemzetközi bűnügyi együttműködéssel összefüggő nehézségek a kiberbűnözés területén / 140

• DR. TURI BARNABÁS: A fiatalkorúak bíróságának eljárása, annak sajátosságai / 151

pdf letoltes