Büntetőjogi kodifikáció 2001/1.

TARTALOM

  • Beköszöntő
  • Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter asszony beszéde 
  • Dr. Nagy Ferenc: A bűncselekmény törvényi fogalmáról jogösszehasonlító kitekintéssel
  • Dr. Nagy Ferenc: A bűncselekmények súly szerinti felosztása
  • Wiener A. Imre: A büntető törvén törvénykönyv szerkezete – A szakmai bűncselekmények és az értelmező rendelkezések
  • Dr. Vavró István: A bűnözés és jogkövetkezményei
  • Dr. Nagy Ferenc: A büntethetősé akadályok szabályozása az új Büntető Törvénykönyvben, különös tekintettel a jogellenességet kizáró okokra 
  • Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseiről