Büntetőjogi kodifikáció 2002/1.

TARTALOM

  • Arató Mátyás – Kertész Imre – Tisza Vilmos: Mi vár még ránk? (Bűnügyi előrejelzés 2000 – 2010)
  • Csemáné dr. Váradi Erika – Dr. Lévay Miklós: A fiatalkorúak büntetőjogának kodifikációs kérdéseiről– történeti és jogösszehasonlító szempontból
  • Dr. Berkes György: Felelősség a csekély súlyú bűncselekményekért az új Btk. szerint
  • Dr. Madácsi Imre: A bűnhalmazat és az üzletszerűség problematikája
  • Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseiről