Büntetőjogi kodifikáció 2002/2.

TARTALOM

  • Dr. Kiss Zsigmond – Dr. Soós László: Az új Büntető Törvénykönyv egységességének kérdése
  • Dr. Váradi Erika: Alternatív szankciók és elterelési lehetőségek Ausztriában
  • Dr. Hans Valentin Schroll: A bíróságon kívüli kiegyezés Ausztriában
  • Dr. Wiener A. Imre: Lobbyzás, anonim szülés – materiális jogellenesség
  • Dr. Villányi József: Tájékoztató a Kodifikációs bizottság üléseiről