Büntetőjogi kodifikáció 2002/3.

TARTALOM

  • Dr. Palánkai Tiborné: Az Alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú határozatai; A büntetőjog kodifikációjának alkotmányjogi összefüggései I. RÉSZ
  • Dr. Kiss Zsigmond – Dr. Soós László: Az új Büntető Törvénykönyv különös részének szerkezeti felépítése
  • Dr. Berkes György: A büntetőjogi felelősség feltételei
  • Dr. Kónya István: Gondolatok a büntetőjogi szankciók rendszeréről
  • Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseiről