Büntetőjogi kodifikáció 2002/4.

TARTALOM

  • Dr. Palánkai Tiborné: Az Alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú határozatai; A büntetőjog kodifikációjának alkotmányjogi összefüggései II. RÉSZ
  • Prof. Dr. Nagy Ferenc: A vagyonelkobzásról
  • Prof. Dr. Nagy Ferenc: Az újszülött megöléséről európai kitekintéssel
  • Dr. Kertész Imre: Büntetőpolitika – Bűnmegelőzés
  • Szomora Zsolt: A közvetett tettesség de lege ferenda
  • Dr. Gál István László: Szempontok a nemi erkölcs elleni bűncselekmények új szabályozásához