Büntetőjogi kodifikáció 2003/1-2.

TARTALOM

  • Prof. Dr. Nagy Ferenc – Dr. Karsai Krisztina: A kerethatározat „Az európai büntetőjog új kihívásai és a magyar büntető jogalkotás” c. OKTK B. 1937/XII/02 sz. kutatás
  • Dr. Wiener A. Imre: A ne bis in idem elv érvényesítéséről
  • Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseiről