Büntetőjogi kodifikáció 2003/3.

TARTALOM

  • Dr. Bárd Károly: Az Európai Emberi Jogi Egyezmény szerepe az „európai” büntetőjog alakításában
  • Dr. Bócz Endre: Büntetőpolitika és büntetőjogi kodifikáció
  • Prof. Dr. Nagy Ferenc: A büntetés végrehajtásának – részbeni – felfüggesztéséről
  • Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseiről