Büntetőjogi kodifikáció 2003/4.

TARTALOM

  • Dr. Bócz Endre: Az állam elleni bűncselekmények újrakodifikálásáról / 3
  • Dr. Gál Attila: Büntetéskiszabási kérdések az új Büntető Kódexben / 8
  • Dr. Hollán Miklós: A bűncselekményekből eredő vagyon elvonása: Az angol megoldás jellegzetességei / 19
  • Dr. Mészáros Ádám: A részesség járulékosságának és a részesek büntetésének törvényi szabályozásáról de lege ferenda / 28
  • Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseiről / 34