Büntetőjogi kodifikáció 2004/1.

TARTALOM

  • Prof. Dr. Nagy Ferenc: A közérdekű munka egyes európai államok büntetőjogában / 3
  • Dr. Fülöp Ágnes – Dr. Irk Ferenc – Dr. Major Róbert: A közlekedési bűncselekmények kodifikációja I. RÉSZ / 10
    (Dr. Major Róbert: A közlekedési büntetőjogi kodifikáció múltja)
  • Dr. Nagy Ferenc – Dr. Szomora Zsolt: A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Btk. XIV. fejezet) de lege ferenda – I. RÉSZ / 22
  • Dr. Cseres Judit: Beszámoló a „Rendőrség és szociális munka – mit kezd Európa a fiatalkori bűnözéssel?” című, 2004. február 16–18. között lezajlott konferenciáról / 29