Büntetőjogi Kodifikáció 2004/2.

TARTALOM

  • Dr. Fülöp Ágnes – Dr. Irk Ferenc – Dr. Major Róbert: A közlekedési bűncselekmények kodifikációja II. RÉSZ (Kodifikációs javaslatok a Btk. XIII. fejezetéhez – I. rész) / 3
  • Dr. Nagy Ferenc – Dr. Szomora Zsolt: A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Btk. XIV. fejezet) de lege ferenda – II. RÉSZ / 17
  • Dr. Bócz Endre: A jelentéktelen súlyú bűncselekmények kezeléséről / 26
  • Dr. Hullai Bernadett: A börtön helye az angolszász jogrendszerben / 32