Büntetőjogi Kodifikáció 2005/1.

TARTALOM

  • Dr. Sajó András: Becsületvédelem és büntetőjog – megjegyzések a becsületsértés dekriminalizálásáról / 3
  • Dr. Kovács Gábor – Dr. Németh Imre – Dr. Gellér Balázs: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudomány kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények szabályozására az új Büntető Törvénykönyvben (I. RÉSZ) / 7
  • Dr. M. Nyitrai Péter: A nemzetközi bűnügyi együttműködés hazai jogának nemzetközi jogi konformitása / 24
  • Dr. Nagy Ferenc: Az európai uniós országok fogvatartotti rátájának alakulásáról / 32