Büntetőjogi Kodifikáció 2008/2.

TARTALOM

  • Prof. Dr. Nagy Ferenc: Gondolatok és kérdések a jogellenesség köréből / 3
  • Csemáné dr. Váradi Erika: A nemzetközi szabályozás új irányai a fiatalkorúak szabadságelvonása körében / 11
  • Hollán Miklós: Az emberkereskedelem tényállásának jogharmonizációja az Európai Unióban / 22
  • Dr. Szomora Zsolt: Az erőszakos nemi bűncselekmények kényszerítési eleméről / 27