Indul a Büntetőjogi Szemle

A Büntetőjogi Szemle Szerkesztőbizottságának nevében szeretettel üdvözlöm az Olvasót! A magyar Országgyűlés 2012. június 25-én elfogadta hazánk Új Büntető Törvénykönyvét, amely egy év múlva lép hatályba. Az ujbtk.hu oldalon a HVG-ORAC Kiadó ezzel a jeles eseménnyel szinte azonos időpontban új szakmai folyóiratot indít. A folyóirat, amelynek a Büntetőjogi Szemle címet adtuk, teljes mértékben nonprofit kiadvány lesz, tükrözve azt az új, nemzetközileg is egyre népszerűbb szemléletet, amely szerint a tudományos gondolatok legyenek mindenki számára szabadon elérhetők. A legújabb kutatási eredményeket, új gondolatokat így lehet a legkönnyebben és a lehető legszélesebb körben megosztani egymással

A negyedévente megjelenő elektronikus folyóirat elsődleges célja a tágabb értelemben vett büntetőjog, vagyis az anyagi büntetőjog, a büntető eljárásjog és a büntetés-végrehajtási jog területéről olyan tanulmányok megjelentetése, amelyekben egyszerre jelenik meg a gyakorlatorientált szemlélet és az elméleti, dogmatikai igényesség is. Természetesen várunk a tételes jogágakhoz kötődő munkákon kívül a bűnügyi tudományok egyéb területeiről is színvonalas írásokat, így különösen a kriminológia és a kriminalisztika, de a kriminálpolitika is a Szerkesztőbizottság által preferált témakörök közé tartozik. A megküldött írások közül a legszínvonalasabb, lektorált tanulmányokat mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé tesszük a folyóiratban. Olyan újságot szeretnénk indítani, amelybe rangot jelent bekerülni. Ezen fogunk dolgozni a következő időszakban.

„Minden elmélet annyit ér, amennyit a gyakorlatban meg lehet valósítani belőle” – tanította nekünk a néhai Erdősy Emil pécsi büntetőjogász professzor. A Szerkesztőbizottság összetétele is a gyakorlati szemléletről árulkodik; a HVG-ORAC Kiadó által felkért rangos szakemberek között nagyjából egyenlő arányban találhatunk gyakorló ügyészeket, ügyvédeket és bírákat. Megtiszteltetés egy ilyen rangos szakmai közösség vezetőjeként dolgozni.

Magyarország Új Büntető Törvénykönyvének a megalkotásában a Büntetőjogi Szemle Szerkesztőbizottságának a tagjai is részt vettek, akár kormánypárti, akár ellenzéki oldalról, vagy független szakértőként. Szakvéleményeket, állásfoglalásokat készítettünk, konferenciákat szerveztünk és vitatkoztunk is néha az elmúlt hónapokban. Izgalmas, pezsgő időszak volt ez mindannyiunk számára. Az elkészült törvény véleményünk szerint jól sikerült alkotásnak tekinthető, akárhonnan nézzük is. Tóth Mihály gondolatait idézve: „Liszt azt mondta, hogy a Btk. a bűnöző Magna Chartája. Azért, mert a bűnöző biztosítva érezheti magát, hogy amiatt fogják elítélni és olyan büntetést fog kapni, ami benne van. Nekünk ez munkaeszköz. Ha az ember szereti a munkaeszközét, akkor a munkáját is szereti.” Az új folyóirat Szerkesztőbizottságának elnökeként elsősorban azoknak a gyakorlati és elméleti büntetőjogászoknak ajánlom a Büntetőjogi Szemlét olvasás, vagy akár publikálás céljára is, akik szeretik a munkájukat, és szeretnék a szakmai tudásukat vagy – napjainkban divatos szóval – a kompetenciájukat folyamatosan fejleszteni.

 Dr. Gál István László
a Szerkesztőbizottság elnöke