Büntetőjogi Szemle 2017/2.

TARTALOM

BROTHER LAYMAN: Adóamnesztiák – Feloldozás a bűnök alól? / 3

BARKASZI ATTILA: Jogalkalmazói jogalkotás(?) A költségvetési csalás tényállása körében / 35

BATTA JÚLIA DÓRA: Sztereotípiák szerepe a büntetőeljárásban / 38

BÉRCES VIKTOR: A sértett magatartásának büntetőjogi relevanciájáról: beleegyezés, közrehatás, utólagos hozzájárulás / 47

CSÁNYI CSABA: Terrorizmus és az emberi jogok / 55

CSONTOS ZSOLT: Színlelt befolyásolási képesség: lényeges, hogy az „ügyfél” létezőnek hiszi? / 58

DOMONYAI ALEXA: Különleges bánásmód és hatékony védelem: A tizennegyedik életévét be nem töltött sértett a büntetőeljárásban / 64

FICSÓR GABRIELLA: A bíró kizárásának gyakorlati tapasztalatai / 70

HÁGER TAMÁS: A megalapozottság és a megalapozatlanság a harmadfokú büntetőeljárásban, a megalapozatlanság jogkövetkezményei / 78

KULCSÁR MÓNIKA: A gyermek tanúkénti kihallgatásának specifikumai / 85

LÁSZLÓ BALÁZS: A törvényben kizárt, elkésett vagy nem jogosulttól származó panasz indokolás nélküli elutasítása a büntetőeljárásban / 92

NAGY SZILVIA: Családban marad? / 100

• SCHMIDT PÉTER: A költségvetési csalás jelenlegi minősítési, elhatárolási kérdései és bírói gyakorlata / 104

• SZENTJÓBI ZOLTÁN: A távollétes eljárás jövője a magyar büntetőeljárásban / 116

pdf letoltes