Büntetőjogi Szemle 2020/1.

TARTALOM

 

• DR. BAKONYI MÁRIA PHD – DR. HABIL. BÁRÁNDY GERGELY PHD: A letartóztatás mint a vallomás befolyásolásának meg nem engedett módszere / 3

• CSAPUCHA BERNADETT: A gyermekpornográfia hazai büntetőjogi szabályozása, s a jelenség ellen folytatott küzdelem a nemzetközi dokumentumok tükrében / 13

• CSAPUCHA BERNADETT – GARAI RENÁTA: A költségvetési csalás gyakorlati kérdései – az Európai Unió forrásaiból származó pénzügyi támogatásokra elkövetett költségvetési csalások / 23

• DR. FUNG BALÁZS: A „bagatell” büntetőjog, vagyis a szabálysértési jog gyakorlati problémái de lege lata és de lege ferenda / 45

• PROF. DR. GÁL ISTVÁN LÁSZLÓ: A spanyolnátha, a koronavírus és a büntetőjog / 57

• DR. LÁSZLÓ BALÁZS: A kapcsolati erőszak erőszak fogalmának dogmatikai beilleszthetőségéről / 65

• NAGY MELÁNIA: Az öngyilkos merénylet mint a terrorizmusban alkalmazott eszköz és jellemzői / 75

• DR. RIPSZÁM DÓRA: A terrorizmus és az emberkereskedelem összefüggései / 83

• DR. SERBAKOV MÁRTON TIBOR: Kriminalitás a dark weben: illegális piacok, pedofil oldalak, terroristák és az ellenük való küzdelem / 91

• SIMON ALEXA: A bírói meggyőződés szerepének alakulása a hatályon kívül helyezés megváltozott szabályainak fényében / 108

• TÓTH DÁVID: Személyiséglopás az interneten / 113

• VOICU PUŞCAŞU: Some Considerations on the Requirement of Foreseeability and the New Romanian Criminal Legislation / 120

pdf letoltes