Büntetőjogi Szemle 2014/2.

TARTALOM • CZÉDLI GERGŐ: Az új összbüntetési szabályok időbeli hatályáról / 3 • FÁZSI LÁSZLÓ PHD: Téves döntések és vétkes mulasztások az elhúzódó eljárások tükrében / 9 • FEDOR ANETT: : Gondolatok Jerome Frank „Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt” című válogatott írásairól / 28 • FODOR RÉKA: Az igazságügyi könyvszakértés jelentősége napjainkban / 34 • GERGI-HORGOS LÍVIA: A közvád kialakulásának jogtörténeti áttekintése a ius puniendi állami monopóliummá válása folyamatában / 44 • HÁGER TAMÁS: A...
Tovább