Büntetőjogi Szemle 2021/2.

TARTALOM

 

 • BARÁTKI LÁSZLÓ ATTILA: A fatf standard és nemzeti szintű végrehajtása / 3
 • JÓZSEF BEKE: The impact of the Balassagyarmat hostage-taking incident on the establishment of the special service branch of the Hungarian police / 12
 • BICZÓ ANDRÁS: Egy 17. századi osztrák tartományi büntetőrendtartás processzuális szemléletének vizsgálata / 16
 • FÁZSI LÁSZLÓ: Az elfogultság bírói bejelentésének etikája / 25
 • PROF. DR. GÁL ISTVÁN LÁSZLÓ: A befolyással üzérkedés mint speciális csalás néhány aktuális elméleti és gyakorlati problémaköre / 31
 • HURTONY ALEXANDRA: A materiális és a processzuális igazság ütközése a gyermekek sérelmére elkövetett nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőeljárásokban / 38
 • KNOLL-CSETE EDIT – DR. VARGA NORBERT: Olvadó jégmezők, terjeszkedő sivatagok / 44
 • KUHL ANDREA: Gyermek tanúk kihallgatása és a gyermekbarát igazságszolgáltatás / 52
 • MAKAI KRISZTIÁN: A jogosulatlan vadászat büntetőjogi jogkövetkezményei / 58
 • NAGY MELÁNIA – RIPSZÁM DÓRA: Informal payments in healthcare, as an issue of Hungarian national security / 66
 • PAPP ESZTER: Az Európai Unió áldozatvédelmi szabályai a nemzetközi dokumentumok tükrében, valamint a nemzetközi elvárásokra reflektáló hazai jogalkotás / 71
 • CSIZMADIÁNÉ DR. PETHŐ TÍMEA: Bírák a társadalom szemében / 78
 • DR. STEINER GÁBOR: A befolyással üzérkedéssel kapcsolatosan felmerülő kérdések a jogalkalmazásban / 87
 • SZABÓ ANDRÁS: Impact of the Act XC. of 2017 Criminal Procedure on mediation proceedings/ 93
 • DR. SZILOVICS CSABA – DR. SZÍVÓS ALEXANDER: Az adócsalás elleni küzdelem helyzete Romániában és Magyarországon / 100
 • TUBA ISTVÁN: A becsület büntetőjogi védelme közszereplők esetén az utóbbi évek kúriai és alkotmánybírósági döntéseinek fényében / 106

pdf letoltes