Büntetőjogi Szemle 2018/2.

TARTALOM

• DR. RESÁN DALMA: The regulation and practice of European Arrest Warrant / 3

• DR. BAKÓ JÓZSEF: Jogalkalmazási problémák egyes dogmatikai normák és a „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege” alkotmányos alapelvek találkozása tükrében / 14

• DR. BALÁZSY PÉTER: Kegyetlen kegyelem? – A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés, avagy egy roskadozó jogintézmény kritikája és jövője / 24

• DR. DICSŐ GÁBORNÉ DR. HARSÁNYI BEÁTA ANDREA: A polgári jogi igény elbírálásának szabályai az új Be. tükrében / 39

• DR. FÁBIÁN PÉTER: A terrorcselekmény büntetőjogi szabályozásának jelen és aktuális kérdései / 44

• DR. KŐHALMI LÁSZLÓ: Gondolatok a jövedéki adómorálról / 51

• DR. LÁSZLÓ BALÁZS: Valódi alapelv vagy hangzatos illúzió? – Szükség van-e fegyveregyenlőségre a büntetőeljárásban? / 54

• DR. LENCSE BALÁZS: Specifikus védelmi szükséglet, avagy különleges bánásmód az uniós normáktól az új büntetőeljárási kódexig / 65

• DR. PÁLVÖLGYI ÁKOS: A feltételes elítélés, avagy a felfüggesztett büntetés intézménye a 1908. évi XXXVI. tc. az I. büntető novella és törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930. évi XXXIV. törvénycikk alkalmazásában / 75

• DR. SERBAKOV MÁRTON TIBOR: A terroristák internethasználata / 85

• DR. SZIGETI IMOLA: A tárgyalás előkészítésének szerepe a Be.-ben, az előkészítő ülés / 94

• TOMA ATTILA: A kár fogalom változása és értelmezése, avagy az elkövető „befektetésének” hatása a csalási cselekmény minősítésére / 101

• DR. TÓTH MIHÁLY: A hazai börtönnépesség újabb kori alakulásának lehetséges okai és valószínű távlatai / 107

pdf letoltes