Büntetőjogi Kodifikáció 2008/2.

TARTALOM* • Prof. Dr. Nagy Ferenc: Gondolatok és kérdések a jogellenesség köréből / 3 • Csemáné dr. Váradi Erika: A nemzetközi szabályozás új irányai a fiatalkorúak szabadságelvonása körében / 11 • Hollán Miklós: Az emberkereskedelem tényállásának jogharmonizációja az Európai Unióban / 22 • Dr. Szomora Zsolt: Az erőszakos nemi bűncselekmények kényszerítési eleméről / 27 (tovább…)
Tovább

Büntetőjogi Kodifikáció 2005/2.

TARTALOM* • Dr. Kovács Gábor – Dr. Németh Imre – Dr. Gellér Balázs: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudomány/kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények szabályozására az új Büntető Törvénykönyvben (II. RÉSZ) / 3 • Prof. Dr. Nagy Ferenc: A vegyes bűnösségű bűncselekmények egyes dogmatikai problémáiról / 24 • Parti Katalin: Gondolatok a számítástechnikai adatok és rendszerek elleni bűncselekmények tényállásairól / 35 (tovább…)
Tovább

Büntetőjogi Kodifikáció 2005/1.

TARTALOM* • Dr. Sajó András: Becsületvédelem és büntetőjog – megjegyzések a becsületsértés dekriminalizálásáról / 3 • Dr. Kovács Gábor – Dr. Németh Imre – Dr. Gellér Balázs: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudomány kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények szabályozására az új Büntető Törvénykönyvben (I. RÉSZ) / 7 • Dr. M. Nyitrai Péter: A nemzetközi bűnügyi együttműködés hazai jogának nemzetközi jogi konformitása / 24 • Dr. Nagy Ferenc: Az európai uni...
Tovább

Büntetőjogi Kodifikáció 2004/4.

TARTALOM* • Dr. Tóth Mihály: Néhány szempont a gazdasági bűncselekmények új szabályozásához II. RÉSZ / 3 • Dr. Gál Attila: Az élet elleni; a testi épség és az egészség elleni; az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés, valamint a közegészség elleni bűncselekmények / 17 • Dr. Bócz Endre: A közélet tisztasága elleni bűncselekmények újrakodifikálása / 34 (tovább…)
Tovább

Büntetőjogi Kodifikáció 2004/3.

TARTALOM* • Dr. Fülöp Ágnes – Dr. Irk Ferenc – Dr. Major Róbert: Kodifikációs javaslatok a Btk. XIII. fejezetéhez – II. RÉSZ / 3 • Dr. Tóth Mihály: Néhány szempont a gazdasági bűncselekmények új szabályozásához I. RÉSZ / 20 • Dr. Nacsády Péter: Az elterelés magyarországi lehetőségei / 33 • Dr. Mészáros Ádám: Hozzászólás Major Róbert: A közlekedési büntetőjogi kodifikáció múltja című tanulmányához / 41 (tovább…)
Tovább

Büntetőjogi Kodifikáció 2004/2.

TARTALOM* • Dr. Fülöp Ágnes – Dr. Irk Ferenc – Dr. Major Róbert: A közlekedési bűncselekmények kodifikációja II. RÉSZ (Kodifikációs javaslatok a Btk. XIII. fejezetéhez – I. rész) / 3 • Dr. Nagy Ferenc – Dr. Szomora Zsolt: A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Btk. XIV. fejezet) de lege ferenda – II. RÉSZ / 17 • Dr. Bócz Endre: A jelentéktelen súlyú bűncselekmények kezeléséről / 26 • Dr. Hullai Bernadett: A börtön helye az angolszász jogrendszerben / 32 ...
Tovább

Büntetőjogi kodifikáció 2004/1.

TARTALOM* • Prof. Dr. Nagy Ferenc: A közérdekű munka egyes európai államok büntetőjogában / 3 • Dr. Fülöp Ágnes – Dr. Irk Ferenc – Dr. Major Róbert: A közlekedési bűncselekmények kodifikációja I. RÉSZ / 10 (Dr. Major Róbert: A közlekedési büntetőjogi kodifikáció múltja) • Dr. Nagy Ferenc – Dr. Szomora Zsolt: A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Btk. XIV. fejezet) de lege ferenda – I. RÉSZ / 22 • Dr. Cseres Judit: Beszámoló a „Rendőrség és szociá...
Tovább

Büntetőjogi kodifikáció 2003/4.

TARTALOM* • Dr. Bócz Endre: Az állam elleni bűncselekmények újrakodifikálásáról / 3 • Dr. Gál Attila: Büntetéskiszabási kérdések az új Büntető Kódexben / 8 • Dr. Hollán Miklós: A bűncselekményekből eredő vagyon elvonása: Az angol megoldás jellegzetességei / 19 • Dr. Mészáros Ádám: A részesség járulékosságának és a részesek büntetésének törvényi szabályozásáról de lege ferenda / 28 • Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseiről / 34 (tovább…)
Tovább

Büntetőjogi kodifikáció 2003/3.

TARTALOM* • Dr. Bárd Károly: Az Európai Emberi Jogi Egyezmény szerepe az „európai” büntetőjog alakításában • Dr. Bócz Endre: Büntetőpolitika és büntetőjogi kodifikáció • Prof. Dr. Nagy Ferenc: A büntetés végrehajtásának – részbeni – felfüggesztéséről • Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseiről (tovább…)
Tovább

Büntetőjogi kodifikáció 2002/4.

TARTALOM* • Dr. Palánkai Tiborné: Az Alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú határozatai; A büntetőjog kodifikációjának alkotmányjogi összefüggései II. RÉSZ • Prof. Dr. Nagy Ferenc: A vagyonelkobzásról • Prof. Dr. Nagy Ferenc: Az újszülött megöléséről európai kitekintéssel • Dr. Kertész Imre: Büntetőpolitika – Bűnmegelőzés • Szomora Zsolt: A közvetett tettesség de lege ferenda • Dr. Gál István László: Szempontok a nemi erkölcs elleni bűncselekmények új szabályozásához (tovább&helli...
Tovább

Büntetőjogi kodifikáció 2002/3.

TARTALOM* • Dr. Palánkai Tiborné: Az Alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú határozatai; A büntetőjog kodifikációjának alkotmányjogi összefüggései I. RÉSZ • Dr. Kiss Zsigmond – Dr. Soós László: Az új Büntető Törvénykönyv különös részének szerkezeti felépítése • Dr. Berkes György: A büntetőjogi felelősség feltételei • Dr. Kónya István: Gondolatok a büntetőjogi szankciók rendszeréről • Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseiről (tovább…)
Tovább

Büntetőjogi kodifikáció 2002/2.

TARTALOM* • Dr. Kiss Zsigmond – Dr. Soós László: Az új Büntető Törvénykönyv egységességének kérdése • Dr. Váradi Erika: Alternatív szankciók és elterelési lehetőségek Ausztriában • Dr. Hans Valentin Schroll: A bíróságon kívüli kiegyezés Ausztriában • Dr. Wiener A. Imre: Lobbyzás, anonim szülés – materiális jogellenesség • Dr. Villányi József: Tájékoztató a Kodifikációs bizottság üléseiről (tovább…)
Tovább

Büntetőjogi kodifikáció 2002/1.

TARTALOM* • Arató Mátyás – Kertész Imre – Tisza Vilmos: Mi vár még ránk? (Bűnügyi előrejelzés 2000 – 2010) • Csemáné dr. Váradi Erika – Dr. Lévay Miklós: A fiatalkorúak büntetőjogának kodifikációs kérdéseiről– történeti és jogösszehasonlító szempontból • Dr. Berkes György: Felelősség a csekély súlyú bűncselekményekért az új Btk. szerint • Dr. Madácsi Imre: A bűnhalmazat és az üzletszerűség problematikája • Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság üléseiről (tovább…...
Tovább

Büntetőjogi kodifikáció 2001/2.

TARTALOM* • Prof. Dr. Nagy Ferenc: A büntetőjogi szankciórendszer reformja. Büntetések és intézkedések az új Büntető törvénykönyvben. • Dr. Kerezsi Klára: Az alternatív szankciók helye és szerepe a büntetőjog szankciórendszerében • Dr. Csordás Sándor, Csóti András, Garami Lajos, Dr. Müller Anikó: Szabadságvesztés végrehajtási fokozatok nélkül? (Gondolatok az új Btk. kodifikációjához) • Dr. Pázsit Veronika: Tájékoztató a Kodifikációs bizottság üléseiről (tovább…)
Tovább

Büntetőjogi kodifikáció 2001/1.

TARTALOM* • Beköszöntő • Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter asszony beszéde  • Dr. Nagy Ferenc: A bűncselekmény törvényi fogalmáról jogösszehasonlító kitekintéssel • Dr. Nagy Ferenc: A bűncselekmények súly szerinti felosztása • Wiener A. Imre: A büntető törvén törvénykönyv szerkezete - A szakmai bűncselekmények és az értelmező rendelkezések • Dr. Vavró István: A bűnözés és jogkövetkezményei • Dr. Nagy Ferenc: A büntethetősé akadályok szabályozása az új Büntető Törvénykönyvben, külö...
Tovább